ES Parama

UAB „Dvirtex“ įgyvendina projektą „UAB „Dvirtex“ dviračių dizaino sukūrimas“ pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“. Siekiant padidinti įmonės konkurencingumą rinkoje, bus investuojama į naujų dviračių dizaino sukūrimą. Planuojami gaminti dviračiai bus inovatyvūs, atitinkantys klientų poreikius bei šiuolaikines tendencijas. Projekto biudžetą sudaro 16,600.00 Eur, iš kurių 9,960.00 Eur yra finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo.