wait... Apdorojamas užsakymas...
8 686 26383
info@dvirtex.lt
Prekių
palyginimas

Naudojimosi taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje Dvirtex.lt taisyklės

Paskutinį kartą redaguota 2019-08-21

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.dvirtex.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „DVIRTEX“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.2. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Sutinku su Dvirtex.lt naudojimo sąlygomis“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Dvirtex.lt susijusios sąlygos.

1.3. Pirkti Dvirtex.lt turi teisę tik Pirkėjai, kurie atitinka šiuos punktus: 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Prekių kainos Dvirtex.lt elektroninėje parduotuvėje yra nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį. Prekių kainos Dvirtex.lt elektroninėje parduotuvėje gali skirtis nuo prekių kainų, esančių fizinėse parduotuvėse.

1. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

1.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes iš elektroninės parduotuvės dvirtex.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

1.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

1.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

1.4. Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis elektroninės parduotuvės registracijos ir pirkimo formoje. Jeigu bus pasikeitę Pirkėjo asmens duomenys ir Pardavėjas apie tai nebus informuotas, Pirkėjas prisiima visą dėl to kylančią nuostolių riziką.

1.5. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

1.6. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Parduotuvėje, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktoje Parduotuvėje per Taisyklėse nurodytus terminus.

2. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

2.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, numatytu apmokėjimo būdu, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

2.3. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą:

   2.3.1. jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo;

   2.3.2. jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu;

   2.3.3. jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

2.4. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Pirkėjas nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Pirkėjo duomenis arba apriboti Pirkėjo teisę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsako tik Pirkėjas.

2.5. Jei Pardavėjas dėl nenumatytų aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

2.6. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.7. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

3. PREKIŲ UŽSAKYMAS, PIRKIMAS - PARDAVIMAS

3.1. Pirkėjas gali užsisakyti, pirkti prekes Dvirtex.lt elektroninėje parduotuvėje pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

   3.1.1. internetu užsiregistruodamas Dvirtex.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);

    3.1.2. internetu nesiregistruodamas Dvirtex.lt;

   3.1.3. paskambinus telefonu;

   3.1.4. fizinėse Dvirtex parduotuvėse.

3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti (padiktuoki) Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

3.3. Prekių užsakymą telefonu ar Parduotuvėse pateikusiems Pirkėjams taikomos Taisyklių ir Privatumo politikos nuostatos. Pateikdami užsakymą jie sutinka su Taisyklėmis.

3.4. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pardavėjas siunčia Pirkėjui nuoroda į galiojančias Taisykles kartu su užsakymo patvirtinimu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

3.5. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Dvirtex.lt duomenų bazėje.

4. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

4.1. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų (pasirinkimas gali būti ribojamas Pardavėjo nuožiūra):

   4.1.1. naudojantis internetinės bankininkystės sistema (Paysera);

   4.1.2. išankstiniu banko pavedimu;

   4.1.3. grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių atsiėmimo metu Dvirtex parduotuvėse;

   4.1.4. naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga.

4.2. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

5. PREKIŲ PRISTATYMAS, ATSIĖMIMAS

5.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pristatymo būdų:

   5.1.1. prekių pristatymas Pirkėjo nurodytų adresu (į namus);

   5.1.2. prekių pristatymas į DPD PickUp siuntų terminalus.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Lietuvos teritorijoje per 1-10 darbo dienų.

5.3. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai:

   5.3.1. Pirkėjas atliko apmokėjimą už prekes, jei buvo pasirinktas apmokėjimas banko pavedimu;

   5.3.2. Pirkėjas patvirtino užsakymą ir gavo tai patvirtinančią žinutę elektroniniu paštu, jei buvo pasirinktas apmokėjimas grynaisiais ar banko kortele prekių pristatymo / atsiėmimo metu.

5.4. Kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per nustatytą terminą ir Šalys nesuderina papildomo termino prekių pristatymui, Pirkėjas gali pasinaudoti teise – atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties ir susigrąžinti pinigus, už užsakytas prekes, jei jis už jas jau buvo sumokėjęs.

5.5. Prekių atsiėmimo terminai:

   5.5.1. Pasirinkus prekių atsiėmimą Dvirtex parduotuvėse, prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu arba SMS žinute, kad prekes galima atsiimti.

   5.5.2. Pasirinkus prekių atsiėmimą DPD PickUp siuntų terminale, prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas, po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu arba SMS žinute, kad prekes galima atsiimti.

5.6. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

5.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

5.8. Prekės pristatymo metu kartu su Pardavėjo įgaliotu atstovu Pirkėjas privalo patikrinti prekės siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo tai atžymėti siuntos važtaraštyje, bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga. Jeigu pristatytos prekės komplektacijoje nėra kokių nors dalių ar dokumentų (pvz., garantinio talono ar pan.), Pirkėjas privalo apie tai nedelsiant informuoti Pardavėją.

5.9. Prekes pristatys Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota (pristatyta) tinkamai.

5.10. Pasirinkus prekių atsiėmimą partnerių siuntų terminaluose, Pardavėjas turi teisę pakeisti Pirkėjo nurodytą pristatymo būdą, jei, dėl siuntos gabaritų ir svorio, siunta negali būti pristatyta į DPD PickUp terminalą. Apie pristatymo metodo pasikeitimą Pardavėjas informuoja Pirkėją, užsakyme nurodytu elektroniniu paštu arba telefonu.

5.11. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai.

5.12. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.

6. UŽSAKYMO ATSISAKYMAS, PREKIŲ GRĄŽINIMAS

6.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui.

6.2. Praėjus daugiau kaip 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos, prekių grąžinimui taikomos Lietuvos Respublikos Mažmeninės prekybos taisyklės.

6.3. Tais atvejais, kai nepraėjus 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjas praneša apie atsisakymą nuo pirkimo-pardavimo sutarties, prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Prekė turėtų būti nenaudota, nesugadinta, švari, nepraradusi prekinės išvaizdos, tinkamai paruošta ir įpakuota. Šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę.

6.4. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir, nesant Pirkėjo prieštaravimo, ją pakeisti analogiška preke. Pirkėjui prieštaraujant dėl nekokybiškos prekės pakeitimo kokybiška preke, sumokėtus už nekokybišką prekę pinigus Pardavėjas įsipareigoja grąžinti per 5 (Penkias) darbo dienas nuo Prekės grąžinimo dienos.

6.5. Pirkėjas turite teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu info@dvirtex.lt arba užpildęs grąžinimo formą www.dvirtex.lt puslapyje).

6.6. Grąžinant prekę, reikia pateikti prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data. Prašyme reikia nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui. Tuo atveju, jei pinigai grąžinami ne į pirkėjo, o į kito asmens sąskaitą, privaloma pateikti pirkėjo išduotą įgaliojimą trečiajam asmeniui priimti grąžinamus pinigus.

6.7. Jeigu Pirkėjas negauna patvirtinimo per 1 darbo dieną, privalo kreiptis telefonu į Dvirtex.lt. Pirkėjas atsisakęs sutarties, per 3 (Tris) darbo dienas privalo telefonu arba el. paštu suderinti su Pardavėju prekės grąžinimo būdą (visi prekės paėmimo, nuvežimo ir kitokio transportavimo iki Pardavėjo nurodytos vietos klausimai). Šiuo atveju Pirkėjas privalo grąžinti nusipirktą Prekę, atitinkančią Taisyklių 6.3 punkte nurodytus reikalavimus. Atsisakius sutarties, už Prekę sumokėti pinigai bus grąžinami per 5 (Penkias) darbo dienas nuo Prekės grąžinimo dienos.

6.8. Pirkėjui atsisakius sudarytos sutarties, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos, nebent su Pardavėju yra sutarta kitaip. Šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę.

6.9. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, jeigu Pirkėjas prekę sugadino ar iš esmės pasikeitė prekės išvaizdą; pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.

6.10. Jei per garantijos terminą kliento įsigyta netinkamos kokybės prekė pakeičiama nauja tinkamos kokybės preke, pakeistajai taikomas likęs garantijos terminas, t.y. garantinis terminas nepratęsiamas.

7. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

7.1. Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Garantinis laikotarpis yra nurodomas Jums išduodamame garantiniame talone arba jam prilygstamame kitame dokumente.

7.2. Prekei, sugedus garantiniu laikotarpiu, išskyrus atvejus kai gedimai patirti ne dėl gamintojo ar Dvirtex.lt kaltės - remontas atliekamas nemokamai.

7.3. Sugedus prekei, dėl garantinio remonto atlikimo Jūs galite kreiptis Dvirtex.lt nurodytais kontaktais.

7.4. Pateikdamas prekę remontui, Pirkėjas būtinai privalo pateikti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą – faktūrą arba pinigų priėmimo kvitą).

7.5. Kiekvienos Dvirtex.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės pavadinime ir/ar aprašyme.

7.6. Pardavėjas neatsako už tai, kad Dvirtex.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą arba pasikonsultuoti elektroniniu paštu, telefonu ar parduotuvėje su Pardavėju.

7.7. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.2. Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Pirkėją informuodamas elektroninėje parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami elektroninės parduotuvės sistemoje.

8.3. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.5. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl Dvirtex.lt įsigytos prekės Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

 
 
ĮMONĖS REKVIZITAI:

UAB "DVIRTEX"

Adresas: Brastos g. 22B-52, LT-47185 Kaunas, Lietuva

Įmonės kodas: 302597159

PVM kodas: LT100008150817

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su dvirtex.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką. Sutinku
facebook instagram

www.dvirtex.lt 2024 © | Visos teisės saugomos